About

Academy of Music of PaSO

A not-for-profit cultural organization


Mission


The Academy’s mission is to create, provide and expand positively life-changing experiences through music for all students. We believe that music is a core in students’ development, especially in children and youth, and must be available to all of them.


…and Goals


To offer the highest quality music instruction and performance opportunities for students of all ages. To help young people achieve their full musical potential. To remove social and economic barriers to participation, and to inspire personal and educational growth through music. To create a musical community that is rich in cultural, social, and intellectual diversity. An important enrichment to individualized education is the work students do in different ensembles: choir, chamber ensemble, piano ensembles and chamber orchestra. Students Of AM PaSO – children and youth, age 5 to 18 Thanks to their hard, dedicated work, their skills and knowledge, students of PaSO Academy are admitted to the best Chicago high schools – often outside the administrative boundaries, where they are awarded scholarships and numerous awards. For those from poor city neighborhoods this is a truly life-changing opportunity.

Akademia Muzyki PaSO

Not for profit cultural organization


Misja

Artystyczna opieka nad dziećmi i młodzieżą Polonii w Chicago

Cele i zadania

1. Rozwija zdolności muzyczne dzieci, młodzieży i dorosłych;

2. Rozbudza zainteresowanie muzyką oraz ogólne zainteresowania artystyczne;

3. Motywuje i wspiera ogólną edukację ucznia;

4. Wspiera udział uczniów w programach artystycznych w środowisku polonijnym oraz w szkołach amerykańskich i innych placówkach edukacyjnych;

5. Przygotowuje wrażliwych, świadomych wykonawców i odbiorców muzyki;

6. Przygotowuje do uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych i działalności na rzecz kultury muzycznej w środowisku szkolnym i lokalnej społeczności;

7. Przygotowuje najzdolniejszych absolwentów do kontynuowania nauki na poziomie studiów wyższych;

8. Oddziałuje aktywnie na otoczenie poprzez upowszechnianie i promowanie kultury muzycznej

9. Ułatwia szeroki dostęp uczniów do muzyki polskiej, która stanowi ważny i obszerny dział w repertuarze pedagogicznym szkoły

10. Utrwala i rozwija znajomość języka polskiego, który jest głównym językiem wykładowym.

11. Umożliwia bliski kontakt z polskimi artystami i twórcami poprzez koncerty, seminaria, warsztaty i wyjazdy edukacyjne, w tym wyjazdy na warsztaty artystyczne do Polski.

12. Pogłębia i utrwala przywiązanie uczniów do polskiej kultury i tradycji poprzez czynne uczestnictwo w kulturalnych wydarzeniach polonijnej społeczności.

13. Promuje muzykę, kulturę i historię Polski poprzez koncerty i spektakle muzyczne kierowane do Polonii, a także do wielokulturowej amerykańskiej społeczności

14. Współpracuje z polonijnymi sobotnimi szkołami kultury i języka polskiego działającymi na terenie Chicago oraz w stanie Illinois


Paderewski Symphony Orchestra


Jedyna, poza granicami Polski, zawodowa orkiestra symfoniczna służąca Polonii oraz promującą kulturę polską w Ameryce.
Organizacja działa w Chicago od 1997 roku jako Tax exempt Not For Profit Organization, zalozona i kierowana przez 20 lat przez te same osoby: Barbara Bilszta – Dyrektor Generalna, Wojciech Niewrzoł – Dyrygent i Dyrektor Artystyczny
oraz Arie Zweig – Prezes Zarządu


Misja PaSO


Promocja kultury polskiej w Ameryce oraz rozwój kultury Polonii – a przez to utrwalanie jej związków z Polską oraz umacnianie pozycji w wielonarodowościowym – wielokulturowym społeczeństwie amerykańskim.